Paralaksa tła

Jaką formę opodatkowania wybrać?

25 września 2016

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej jest uzależniony od formy w której jest ona prowadzona, tj. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej.

W szczególności, osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub jako wspólnik spółki osobowej podlegają przepisom ustawy o PIT. Natomiast spółki kapitałowe (sp. z o.o. oraz spółka akcyjna) oraz spółki komandytowo-akcyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT.


Formy opodatkowania podatkiem PIT

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą opodatkowywać swoje dochody na podstawie jednej z czterech podstawowych zasad:

  • Zasady ogólne
  • Podatek liniowy
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Karta podatkowa

Co do zasady, analogicznie formy opodatkowania stosują wspólnicy spółek osobowych – przy czym wspólnicy spółek komandytowych, partnerskich i jawnych nie mogą wybierać spośród wszystkich form opodatkowania.

Forma działalności Forma opodatkowania
Zasady ogólne Podatek liniowy Ryczałt ewidencjonowany Karta podatkowa
Działalność jednoosobowa
Spółka cywilna
Spółka jawna  
Spółka partnerska    
Spółka komandytowa  

W praktyce, możliwe jest prowadzenie kilku działalności gospodarczych (np. w formie jednoosobowej działalności i jako wspólnik spółki osobowej). W takiej sytuacji, co do zasady, możliwe jest wybranie różnych form opodatkowania do różnych form działalności – np. zasady ogólne do jednoosobowej działalności oraz ryczałt ewidencjonowany do opodatkowania dochodów ze spółki cywilnej. Nie jest natomiast możliwe jednoczesne opodatkowanie dochodów z różnych działalności podatkiem liniowym i na zasadach ogólnych; podatnik powinien stosować zawsze jedną z tych dwóch metod.

Przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania poprzez stosowne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego:

  • Przed datą uzyskania pierwszego przychodu – w pierwszym roku prowadzenia działalności
  • Przed 20 stycznia – w kolejnych latach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skorzystaj z poniższego formularza. Odezwiemy się w ciągu 24h!